Novosti

RIJEKA RUN UTRKE ODGAĐAJU SE 2021.
Nakon što je u ožujku 2020. godine, zbog pojave COVID 19 epidemije Festival sporta i rekreacije „Homo si teć / ...
RIJEKA RUN UTRKE ODGAĐAJU SE ZA RUJAN
Zbog neizvjesnosti po pitanju budućih mjera suzbijanja razvoja epidemijekorona virusa (COVID-19) u europskim zemljama, a time i H...