Foto si teć

Fotoklub Rijeka i Riječki sportski savez raspisuju Natječaj za najbolju fotografiju
HOMO SI TEĆ 2018.

Za autore koji snime najbolje fotografije bit će dodijeljene sljedeće nagrade:
• Prva nagrada u vrijednosti 600,00 kn
• Druga nagrada u vrijednosti 400,00 kn
• Treća nagrada u vrijednosti 200,00 kn
• Tri ravnopravne diplome
• Tri ravnopravne pohvale

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi građani, a prijavnicu i sve detalje oko natječaja uskoro potražite na stranicama Foto kluba Rijeka.
Krajnji rok dostave fotografija je 24. travnja 2018 godine. Prosudbeno povjerenstvo će pregledati i odabrati fotografije za nagrade te ih prirediti za izložbu. 

Foto si teć