Smještaj

Za sva pitanja oko smještaja kontaktirajte:

Botel Marina

Botel Marina, Adamićev gat, Turn on JavaScript!, tel. 00385 51 410 162, www.botel-marina.com


Guesthouse Raspor, Kvarnerska cesta 75a, Opatija - Matulji, Turn on JavaScript!, tel. 00385 51 276 409, http://www.guesthouse-raspor-opatija.hr

Fun Hostel, Šetalište XIII divizije 28, Rijeka, tel. 051/219 111 • E-mail: Turn on JavaScript!, http://www.funhostel.hr


Youth hostel Rijeka, Šetalište XIII divizije 23, Turn on JavaScript!, tel. 00385 51 406 420, www.hfhs.hr/hr/hosteli/omladinski-hostel-rijeka-481


Hostel Dharma, Spinčićeva 2, Turn on JavaScript!, tel. 00385 51 562 108, www.dharmahostels.com


Agencija MyTravel, Grivica 4, Turn on JavaScript!, tel. 00385 51 498 777, www.mytravel.hr


Turistička Zajednica Rijeka, Užarska 14, Turn on JavaScript!, tel. 00385 51 315 710, www.visitrijeka.eu

Turistička zajednica Opatija, Vladimira Nazora 3, 51 410 Opatija, pho. 00385 51 271 710, www.visitopatija.com

Smještaj